^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

 

name pongpop

เว็บที่เกี่ยวข้อง
Login Form

 

พิธีลงนามบันทคกข้อตกลงปฏิบัติราชการ 2/25…

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงปฏิบัติราชการ Performancr Appraisal (PA} , บันทึกข้อตกลงพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาและลงนามสัญญาจ้างครูตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 [ดูภาพกิจกรรม] Read more

“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ปองภพ ศรีนาดี ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร)  เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” Read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

เมื่อวันที่    ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ร่ คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปรึกาา หารือ และนำเสนอ แนวทางการเปิดเรียนในวัยที่ 4 มกราตม 2565  Read more

ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ลงพื้นที่เยี่ยม รร…

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนวัดหาดสองแควฯ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมี นายปองภพ ศรีนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ การนี้ ได้พบปะคณะครูและเยี่ยมชมภูมิทัศน์ของโรงเรียนโดยรอบ..พร้อมนี้มีคณะผู้บริหารสถานศึกษาเดินทางมาเยี่ยมและร่มต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลอีกด้วย ... Read more

กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste ปีการศ…

นายปองภพ ศรีนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) พร้อม ด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณืวิทยาคาร) ได้ร่วมกันดำเนินการกิจกรรมเข้าค่่าย ศาสตร์พระราชา บูรณาการ Zero Waste สู่พัฒนาคุณธรรม เพื่อเป็นการทบทวนและกระตุ้นการดำเนินกิจกรรมของโครงการโรงเรีนปลอดขยะ โดยมีคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 100% Read more

รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจ…

8 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ขอขอบพระคุณ ท่านศึกษานิเทศก์ นิภาภรณ์ สุทธสิงห์ ในการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งได้เยี่ย,ชั้นเรียน ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจครูและนักเรียน  โรงเรียนใคร่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  [ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก] Read more

ปรับภูมิทัศน์ข้างสนามกีฬาฟุตบอล

 4 มกราคม 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ผู้ใหญ่จิรภัทร จันทาบุตร, สอบต.ทองรัก ชัยเนตร,  ผช.อนุ  ขาวเงิน,  ผช.เยาวลักษณ์ หมั่นนจิต,  คุณมานิตย์ ด้วงที่สุด ได้นำต้นข่อยออกจากพื้นที่หน้าอาคารมูลนิธิ SCG และข้างสนามกีฬาฟุตบอล เนื่องจากรากต้นไม้ได้ชอนไชสร้างความเสียหายให้กับอาคารเรียน ถนนคอนกรีต พื้นที่เวทีลานข่อย รวมทั้งในสนามฟุตบอล  และได้ร่วมกับทีม OV(our village) ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ร่วมกันก่อสร้างอาคารอำนวยการ... Read more

กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ของลูกเ…

เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคารได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล ของลูกเสือสำรอง/ลูกเสือสามัญ และกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านบริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น เป็นอย่างมาก ท่านนายกฯ ทนงยุทธ จันทกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ท่านกำนันจุรีรัตน์ เล็กมณี กำนันตำบลท่าคล้อ   คุณจิรภัทร จันทาบุตร ผู้ใหญ่บ้านหาดสองแควใต้ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  คุณอภิรมฤดี จดแตง ผู้ใหญ่บ้านหาดสองแคว และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง มาร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง โรงเรียนใคร่ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง... Read more

SCG แก่งคอย มอบหนังสือเพื่อไว้ให้นักเรีย…

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 บริษัท SCG แก่งคอย ที่ได้มามอบหนังสือห้องสมุด เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ได้เรียนรู้ค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องเรียน โดยคุณสุกัญญา และคุณ...........ในการนัีี้ ผอ.ดร.ปองภพ ศรีนาดี และคณะครูได้ให้การต้อนรับ และรับมอบหนังสือ   Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฟูรูกาวามอบเงิ…

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) เพื่อนำมาใช้ในการจัดการศึกาษา ของโรงเรียน  ใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ Read more

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมไห…

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดหาดสองเเคว (สมบูรณ์วิทยาคาร)กิจกรรมไหว้ครูของนักเรียนโดยเน้นความเรียบง่าย ได้สาระเพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงแห่งการบูชาพระคุณครู คือ บิดา มารดา ซึ่งเป็นครูคนแรก และคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอน เพือให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะชีวิต  และในการนี้ได้เน้น social distancing Read more

ศิษย์เก่า ประถมศึกษาปีที่ 7 รุ่น 1 ปันน้…

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะศิษย์เก่่าประถมศึกษาปีที่ 7 รุ่นที่ 1 ได้มาจัดกิจกรรมดีๆ "ปันน้ำใจให้น้องอิ่ม" โดยนำอาหารเสริมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ มาเลี้ยงเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ศิษย์ปัจจุบัน ของโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ได้มีสุขภาพ พลานามมัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ จากการรับประทานอาหารที่มีคุณค่า นอกเหนือจากอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการที่โรงเรียนได้จัดให้เป็นประจำอยู่แล้ว  โดยการประสานงานของ  Read more

ประกาศสรรหากรรมการสถานศึกษา

ด้วยกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) จะหมดวาระลง โรงเรีนจึงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหา กรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่โรงเรียน ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563 Read more

ประชาธิปไตย...ประชาธิปไตย..

เมื่อวันที่   กุมภาพันธ์ 2562 งานกิจการนักเรียนได้จัดให้มีกรเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนไปประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งผลจากการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน  เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สุทธิโป นักเรียนชันประถมศึกาปีที่  5 ได้รับชัยชนะด้วยผลคะแนนท่วมท้น  Read more

กิจกรรม Open House เปิดบ้านเล็กๆ ของเด็ก…

เมื่อวันที่   กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรม Open House ภายใต้สโลแกน "เปิดบ้านเล็กๆของเด็กน้อย" เพื่อเป็นกรนำผลผลิตจากห้องเรียนออกมานำเสนอต่อสาธารณชน โดยมี กงศุลกิตติมศักดิ์แห่งประเทศจีน เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับ นายสมคิด สุทธิโป ประธานกรรมการสถนศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร)  นางจุรีรัต์ เล็กมณี กำนันตำบลท่าคล้อ นายจิรภัทร จันทราบุตร ผู้ใหญ่บ้านหาดองแควใต้ และ ดรปองภพ สรีนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร)  โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างดี Read more

กลุ่มThe Nine Thailand ทำกิจกรรมเพื่อการ…

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา กลุ่ม The Nine Thailand Harley Davidson :ซึ่งเป็นกลุ่มคนรักมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson ซึ่งก่อตั้งและมีที่ปรึกษากิติมศักดิ์จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ชาติ บ้านเมือง ถูกสานต่อเจตนารมย์มาจนถึงวันนี้จากบุคคล-สมาชิกคุณภาพ ได้เดินทางมาทำกิจกรรมและมอบทุนสมทบการสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯของ โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ในการนี้ คุณ เติ้ล ธนพล คุณเจี๊ยบ เชิญยิ้ม คุณส้มเช้ง ชะ ชะช่า... Read more

งานวันเด็ก 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาส…

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.ปองภพ ศรีนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมขน ผู้ปกครองและชุมชน จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562" ขึ้น ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ ซึ่งในงานนี้มีผู้ปกครองและชุมชนมาร่วมงานมากมาย โดยมีนางจุรีรัตน์ เล็กมณี กำนันตำบลท่าคล้อ และนายสมคิด สุทธิโป ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคร)เป็นประธาน Read more

สังสรรค์ปีใหม่บูรณาการ Life skil

28 ธันวคม 2561 โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคร) ได้จัดกิจกรรมบูรณาการทกษะชีวิตให้แก่นักเรียน โดยงานนี้ ผอ.ปองภพ ศรีนาดี ผู้อำนวยการ ได้ร่วมกิจกรรมและมอบทุนกรจัดกิจกรรมให้แก่ทุกห้อง งานนี้ชื่นมื่นถ้วนหน้า  Read more

ร่วมประชาคมกับชุมชน นำเสนอโครงการพัฒนากา…

ช่วงระหว่างวันที่       เมาายน 2561 นายปองภพ  ศรีนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมูรณ์วิทยาคาร) ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการประชุประชาคมของชุมชนในเขตพื้นที่บริการ คือ บ้านหาดสองแคว หมู่ที่ 1  บ้านท่าสบก หมู่ที่ 2  บ้านหาดสองแควใต้ หมู่ที่ 4  และ บ่้านท่าเกวียน  หมู่ที่ 6 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และนำเสนอขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Read more

คุณชาญชัย พลีบัตร เลี่ยงอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 คุณชาญชัย พลีบัตร เจ้าของ บริษัท พลีบัตรก่อสร้าง จำกัด และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ได้อนุเคราะห์เลี้ยงอาหารกลางวัน แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหาดสองแควฯ อิ่มหนำสำราญไปตามๆกัน โรงเรียนฯใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ [ ภาพข่าว ] Read more

ร่วมงานการประกวดและนำเสนอผลงาน OBEC Awar…

30 มกราคม 2561 นายปองภพ ศรีนาดี ผู้ำนวยการโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ได้ร่วมในงานการประกวดผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Award)   >>ภาพข่าว>> Read more

วันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนวัดหาดสองแคว(มบูรณ์วิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ภายใต้คอนเซพ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน คณะกรรมกรสถานศึกษา พ่อค้าคหบดี ผู้ปกครอง ร่วมงานอย่างมากมาย  Read more

อาสาสสมัครสาธารณสุข รพสต.หาดสองแคว ร่วมจ…

วันเสาร์ที่ 9 พ.ย.2560 ;; อาสาสสมัครสาธารณสุข ชุมชนบ้านท่าเกวียน บ้านหาดสองแควใต้ บ้านหาดสองแควเหนือ บ้านท่าสะบก ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาในการทำความสะอาด และกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้กับโรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมในกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการลที่ 9 อย่างพร้อมเพรียง Read more

สมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง…

โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต  2  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล  เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  สาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน  1  อัตรา  Read more

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ สหวิทยศึกษษวังสี…

7 กันยาายน 2560  นายปองภพ ศรีนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณืวิทยาคาร) ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ของสหวิทยาศึกษาวังสีทา ณ โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์์วิทยาคาร) โดยมีคุณครูจากโรงเรียนในสหวิทยาศึกษาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง Read more

ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

ส่วนพัฒนาเหมือง โรงงานปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย) จำกัด ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์กล้าไม้ และการเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม แก่นักเรียน ในช่วง "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" การนี้ยังได้ก่อสร้างเรือนเพาะชำ เพื่อใช้ในการอนุบาลกล้าไม้ให้กับโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) อีก 1 หลัง ทั้งนี้โดยการประสานงานของท่านผู้อำนวยการปองภพ ศรีนาดี ที่ต้องการให้ นักเรียน มีความผูกพันและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และต่อยอดความรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย Read more

อบรมเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร คิดทำตามคำพ่อ

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 คุณครูชไมพร วังเย็น ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมอบรม "เยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร คิดทำตามคำพ่อ" ณ สวนพฤกษศาสตร์พุแค ทั้งนี้เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งการอบรมนี้จะมีการอบรมต่อเนื่อง 3 ครั้ง ครั้งละ 2-3 วัน รวมการอบรมเป็นระยะแวละ 8 วัน Read more

วันภาษาไทย

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนจัดงานวันภาษาไทย ให้นักเรียนแต่งกายชุดไทยเพื่อสืบสานประเพณีไทย การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร มีกิจกรรมมากมาย เช่น การละเล่นไทย Read more

โครงการมัคคุเทศก์ช้างน้อย รุ่นที่ 7 บริษ…

โครงการมัคคุเทศก์ช้างน้อย รุ่นที่ 7 บริษัทปูนซีเมนต์ไทย แก่งคอย (จำกัด) วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ได้ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์และฝึกการเป็นมัคคุเทศก์๋ เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำและความกล้าแสดงออกของนักเรียน Read more

อบรมการอ่านการเขียนด้วยสื่อเทคโนโลยีระดั…

  เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ครูธนิตา หาโพธิ์ทอง และครูศิริกานต์ โพธิ์คำ ได้เข้าร่วมอบรมการจัดกิจกรรมทักษะการคิดและเตรียมความพร้อมด้านการอ่านการเขียนด้วยสื่อเทคโนโลยีระดับชั้นปฐมวัย Read more

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู…

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ได้ต้อรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี นายปองภพ ศรีนาดี ผู้อำนวยกานโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี นายปองภพ ศรีนาดี ผู้อำนวยกานโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ให้การต้อนรับ Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC สหวิทยาศึกษาวังสี…

วันศุกร์ที่ 26 พ.ค. 2560 นายปองภพ ศรีนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสองแควฯ นำคณะครูและบุคลากรทาทงศึกษาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการข้่าราชครูและบุคลากร สหวิทยศึกษาวังสีทา ปีการศึกษา 2560 ที่โรงเรียนวัดเตาปูน โดยในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทาทงศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นการร่วมสร้างเครือข่ายชุมชนทางวิชาชีพของครูกลุ่มสาระต่างๆ ในสหวิทยาศึกษาวังสีทา Read more

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครู…

ด้วยโรงเรียนวัดหาดสองแควฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต  2    มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน      สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ [ ดาวน์โหลดรายละเอียด.]  [ ใบสมัคร ] Read more

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดหาดสองแควฯ ได้ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตาม พันธกิจ (Mission) ขององค์กรและทำให้องค์กรมีการพัฒนาในระยะยาวได้ อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการ “การวางแผนกลยุทธ์” ซึ่งเป็น กระบวนการกำหนดเป้าหมายระยะยาวขององค์กร (Long Range Goals) การเลือกวิถีทาง (Means) เพื่อให้บรรลุ จุดหมายนั้น   Read more

คณะครูร่วมงาน อบต.ท่าคล้อ

เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2560 คณะครูโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ได้เข้าร่วมตัดสินกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยการนำทีมผู้ตัดสินของคุณครูจรัญ พิมพ์ศร ซึ่งทีมผู้ตัดสินของโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ประกอบด้วย คุณครูจรัญ พิมพ์ศร คุณครูภาณุรัตน์ ดีชื่น คุณครูสีม่วง ศรธรรมลี และคุณครูชไมพร วังเย็น  Read more

นายอำเภอแก่งคอยเดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำ…

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560  นายเอกพร จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย เดินทางมาให้กำลังใจกิจกรรมจิตอาสา ของกลุ่ม"คนบ้านหาด" ซึ่งนำทีมโดยคุณจิรภัทร จันทราบุตร (ผู้ใหญ่โชค) และกำนันจุรีรัตน์ เล็กมณี กำนันตำบลท่าคล้อ รวมทั้ง ผู้นำชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน ตลอดจนบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (SCG) ในการทาสีอาคาร 017 ของโรงเรียนวัดหาดวองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร)   Read more

จิตอาสาไม่ได้มาเพราะโชคช่วย

ระหว่างวันที่ 1- 7 เมษายน 2560 คุณจิรภัทร จันทราบุตร (ผู้ใหญ่โชค) ได้เป็นแกนนำจิตอาสา เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ 360 องศา ของท่านผู้อำนวยการปองภพ ศรีนาดี เพื่อให้โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) เป็น โรงเรียนน่าอยู่ ห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ คุณครูเป็นมืออาชีพ  โดยในครั้งนี้ท่าน"ผู้ใหญ่โชค"ได้รวมพลจิตอาสาจากหลายหน่วยงานมาช่วยทาสีอาคารไม้แบบ 017 ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518  นับเป็นการร่วมมือร่วมแรงแบบภาคีเครือข่ายประชารัฐ อย่างแท้จริง Read more

คุณชาญชัย พลีบัตร มอบสีสำหรับทารั้วโรงเร…

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 คุณชาญชัย พลีบัตร เจ้าของ บริษัท พลีบัตรก่อสร้าง จำกัด และเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร)ได้มอบสีนำ้อย่างดี จำนวน 4 ถัง ให้กับโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม ของท่าน ผอ.ปองภพ ศรีนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ที่เร่งพัฒนาทั้งวิชาการ และบริบทของโรงเรียน และเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  Read more

ทีมฟุตบอล VIP แก่งคอย มอบข้าวสารและอุปกร…

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 "ผู้ใหญ่โชค" คุณจิรภัท  จันทาบุตร  พร้อมคณะทีมฟุตบอล VIP แก่งคอย และ ทีม VIP หาดสองแคว จัดแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรและได้ร่วมกันมอบข้าวหอมมะลิ คัดพิเศษ จำนวน 20 กระสอบ ,อุปกรณ์กีฬา,อุปกรณ์การเรียน แก่โรงเรียนวัดหาดสองแคว ฯ โดยมีนายปองภพ ศรีนาดี และคณะครุ ร่วมรับมอบในครั้งนี้ Read more

ระดมภาคีเครือข่ายร่วมปรับปรุงอาคารอนุบาล

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) นำโดย นายสมคิด สุทธิโป ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  นายจิรภัท  จันทาบุตร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 (กรรมการสถานศึกษาฯ)  สอบต.ทองรัก  ชัยเนตร์(กรรมการสถานศึกษาฯ) มาช่วยในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาลซึ่งได้ชำรุด ทั้งนี้เป็นไปตามวิสัยทัศน์การบริหารของนายปองภพ ศรีนาดี ในการพัฒนาบริบทให้เอื้้อต่อการจัดการเรียนรู้  Read more

คุณครูทัศนีย์ อินทศร พร้อมด้วยลูก-หลาน …

วันที่ 1 มีนาคม 2560 คุณครูทัศนีย์  อินทศร ข้าราชการบำนาญ พร้อมด้วยคุณอัจฉรีย์  อินทศร และ สิริกานต์  สมบุญคุณ ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนวัดหาดสองแควฯ โดยเมนูวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ และก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก งานนี้นักเรียนเวียนกันคนละ 2 รอบ Read more

ขอขอบคุณคณะผู้มีอุปการะคุณ"เลี้ยงอา…

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ คณะผู้มีอุปการะคุณ จากอำเภอแก่งคอยได้เดินนทางมาเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) โดยุณวรากรณ์  ขวัญสุข  จากร้าน จ เชาวลิตจากการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนในครั้งนี้ได้สร้างรอยยิ้มกว้างๆและความประทับใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งประธานสภานักเรียนได้นำกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี Read more

คณะกรรมการที่ปรึกษา (พี่เลี้ยง) ติดตาม/ใ…

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา (พี่เลี้ยง) ชุด C 2 ไดออกติดตามและให้คำแนะนำในก่ารประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ประกอบด้วย ผอ.มนูญ ปิยะคิม ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2, ผอ.ไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง, ศน.อนุรักษ์ ระย้า ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 Read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 1/2560

โรงเรียนวัดหาดสองแคว ฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายสมคิด สุทธิโป เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระในการแนะนำตัวของผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ คือ นายปองภพ ศรีนาดี /การวางนโยบายการบริหารสถานศึกษา / การหารือด้านการระดมทรัพยากร / ... Read more

รร.วัดหาดสองแควฯร่วมกิจกรรมกีฬา สพป.สบ.2

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายปองภพ ศรีนาดี นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขานรับนโยบายออกกำลังกายทุกวันพุธโดยกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ " รักพ่อ รักกัน รักสามัคคี" ของ สพป.สระบุรี เขต ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ครู และบุคลากรสำนักงานโดยใช้กีฬาเป็นสื่อสัมพันธ์ โดย นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ศึกษาธิการภาค ๑ กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด Read more

เยี่ยมบ้าน ประสานใจ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายปองภพ ศรีนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคร) ได้นำคณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน "เยียมบ้านประสานใจ ร้อยใจ ร้อยรัก ร้อยเปอร์เซนต์" ซึ่งในการออกเยี่ยบ้านครั้งนี้เป็นกรเติมเต็ม Read more

กิจกรรมอยู่ค่าย พักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี

เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กองลูกเสือสามัญ และกองลูกเสือสำรอง โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ได้จัดให้มีการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ และลูกเสือสำรอง ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้กรดำเนินการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี Read more

Events Calendar

Previous year Previous month Next month Next year
By Year By Month By Week Today Search Jump to month
18 January 2022
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Show events from all categories


ข่าวการศึกษา
Copyright © 2013. Hadsongkhaew school Rights Reserved.