^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

 

name pongpop

เว็บที่เกี่ยวข้อง
Login Form

 

ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ลงพื้นที่เยี่ยม รร…

13-03-2021 Hits:161 information NEWS Super User

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนวัดหาดสองแควฯ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมี นายปองภพ ศรีนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ การนี้ ได้พบปะคณะครูและเยี่ยมชมภูมิทัศน์ของโรงเรียนโดยรอบ..พร้อมนี้มีคณะผู้บริหารสถานศึกษาเดินทางมาเยี่ยมและร่มต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลอีกด้วย ... Read more

กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste ปีการศ…

28-02-2021 Hits:162 information NEWS Super User

นายปองภพ ศรีนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) พร้อม ด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณืวิทยาคาร) ได้ร่วมกันดำเนินการกิจกรรมเข้าค่่าย ศาสตร์พระราชา บูรณาการ Zero Waste สู่พัฒนาคุณธรรม เพื่อเป็นการทบทวนและกระตุ้นการดำเนินกิจกรรมของโครงการโรงเรีนปลอดขยะ โดยมีคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 100% Read more

รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจ…

11-02-2021 Hits:162 information NEWS Super User

8 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ขอขอบพระคุณ ท่านศึกษานิเทศก์ นิภาภรณ์ สุทธสิงห์ ในการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งได้เยี่ย,ชั้นเรียน ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจครูและนักเรียน  โรงเรียนใคร่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  [ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก] Read more

ปรับภูมิทัศน์ข้างสนามกีฬาฟุตบอล

24-01-2021 Hits:265 information NEWS Super User

 4 มกราคม 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ผู้ใหญ่จิรภัทร จันทาบุตร, สอบต.ทองรัก ชัยเนตร,  ผช.อนุ  ขาวเงิน,  ผช.เยาวลักษณ์ หมั่นนจิต,  คุณมานิตย์ ด้วงที่สุด ได้นำต้นข่อยออกจากพื้นที่หน้าอาคารมูลนิธิ SCG และข้างสนามกีฬาฟุตบอล เนื่องจากรากต้นไม้ได้ชอนไชสร้างความเสียหายให้กับอาคารเรียน ถนนคอนกรีต พื้นที่เวทีลานข่อย รวมทั้งในสนามฟุตบอล  และได้ร่วมกับทีม OV(our village) ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ร่วมกันก่อสร้างอาคารอำนวยการ... Read more

กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ของลูกเ…

23-12-2020 Hits:263 information NEWS Super User

เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคารได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล ของลูกเสือสำรอง/ลูกเสือสามัญ และกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านบริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น เป็นอย่างมาก ท่านนายกฯ ทนงยุทธ จันทกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ท่านกำนันจุรีรัตน์ เล็กมณี กำนันตำบลท่าคล้อ   คุณจิรภัทร จันทาบุตร ผู้ใหญ่บ้านหาดสองแควใต้ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  คุณอภิรมฤดี จดแตง ผู้ใหญ่บ้านหาดสองแคว และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง มาร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง โรงเรียนใคร่ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง... Read more

SCG แก่งคอย มอบหนังสือเพื่อไว้ให้นักเรีย…

22-10-2020 Hits:225 information NEWS Super User

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 บริษัท SCG แก่งคอย ที่ได้มามอบหนังสือห้องสมุด เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ได้เรียนรู้ค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องเรียน โดยคุณสุกัญญา และคุณ...........ในการนัีี้ ผอ.ดร.ปองภพ ศรีนาดี และคณะครูได้ให้การต้อนรับ และรับมอบหนังสือ   Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฟูรูกาวามอบเงิ…

22-10-2020 Hits:196 information NEWS Super User

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) เพื่อนำมาใช้ในการจัดการศึกาษา ของโรงเรียน  ใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ Read more

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมไห…

20-10-2020 Hits:196 information NEWS Super User

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดหาดสองเเคว (สมบูรณ์วิทยาคาร)กิจกรรมไหว้ครูของนักเรียนโดยเน้นความเรียบง่าย ได้สาระเพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงแห่งการบูชาพระคุณครู คือ บิดา มารดา ซึ่งเป็นครูคนแรก และคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอน เพือให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะชีวิต  และในการนี้ได้เน้น social distancing Read more

ประกาศสรรหากรรมการสถานศึกษา

03-01-2020 Hits:354 information NEWS Super User

ด้วยกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) จะหมดวาระลง โรงเรีนจึงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหา กรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่โรงเรียน ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563 Read more

ศิษย์เก่า ประถมศึกษาปีที่ 7 รุ่น 1 ปันน้…

03-01-2020 Hits:488 information NEWS Super User

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะศิษย์เก่่าประถมศึกษาปีที่ 7 รุ่นที่ 1 ได้มาจัดกิจกรรมดีๆ "ปันน้ำใจให้น้องอิ่ม" โดยนำอาหารเสริมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ มาเลี้ยงเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ศิษย์ปัจจุบัน ของโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ได้มีสุขภาพ พลานามมัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ จากการรับประทานอาหารที่มีคุณค่า นอกเหนือจากอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการที่โรงเรียนได้จัดให้เป็นประจำอยู่แล้ว  โดยการประสานงานของ  Read more

ประชาธิปไตย...ประชาธิปไตย..

22-06-2019 Hits:534 information NEWS Super User

เมื่อวันที่   กุมภาพันธ์ 2562 งานกิจการนักเรียนได้จัดให้มีกรเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนไปประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งผลจากการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน  เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สุทธิโป นักเรียนชันประถมศึกาปีที่  5 ได้รับชัยชนะด้วยผลคะแนนท่วมท้น  Read more

กิจกรรม Open House เปิดบ้านเล็กๆ ของเด็ก…

22-06-2019 Hits:521 information NEWS Super User

เมื่อวันที่   กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรม Open House ภายใต้สโลแกน "เปิดบ้านเล็กๆของเด็กน้อย" เพื่อเป็นกรนำผลผลิตจากห้องเรียนออกมานำเสนอต่อสาธารณชน โดยมี กงศุลกิตติมศักดิ์แห่งประเทศจีน เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับ นายสมคิด สุทธิโป ประธานกรรมการสถนศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร)  นางจุรีรัต์ เล็กมณี กำนันตำบลท่าคล้อ นายจิรภัทร จันทราบุตร ผู้ใหญ่บ้านหาดองแควใต้ และ ดรปองภพ สรีนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร)  โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างดี Read more

กลุ่มThe Nine Thailand ทำกิจกรรมเพื่อการ…

15-02-2019 Hits:667 information NEWS Super User

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา กลุ่ม The Nine Thailand Harley Davidson :ซึ่งเป็นกลุ่มคนรักมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson ซึ่งก่อตั้งและมีที่ปรึกษากิติมศักดิ์จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ชาติ บ้านเมือง ถูกสานต่อเจตนารมย์มาจนถึงวันนี้จากบุคคล-สมาชิกคุณภาพ ได้เดินทางมาทำกิจกรรมและมอบทุนสมทบการสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯของ โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ในการนี้ คุณ เติ้ล ธนพล คุณเจี๊ยบ เชิญยิ้ม คุณส้มเช้ง ชะ ชะช่า... Read more

งานวันเด็ก 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาส…

21-01-2019 Hits:636 information NEWS Super User

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.ปองภพ ศรีนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมขน ผู้ปกครองและชุมชน จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562" ขึ้น ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ ซึ่งในงานนี้มีผู้ปกครองและชุมชนมาร่วมงานมากมาย โดยมีนางจุรีรัตน์ เล็กมณี กำนันตำบลท่าคล้อ และนายสมคิด สุทธิโป ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคร)เป็นประธาน Read more

สังสรรค์ปีใหม่บูรณาการ Life skil

03-01-2019 Hits:567 information NEWS Super User

28 ธันวคม 2561 โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคร) ได้จัดกิจกรรมบูรณาการทกษะชีวิตให้แก่นักเรียน โดยงานนี้ ผอ.ปองภพ ศรีนาดี ผู้อำนวยการ ได้ร่วมกิจกรรมและมอบทุนกรจัดกิจกรรมให้แก่ทุกห้อง งานนี้ชื่นมื่นถ้วนหน้า  Read more

ร่วมประชาคมกับชุมชน นำเสนอโครงการพัฒนากา…

11-05-2018 Hits:713 information NEWS Super User

ช่วงระหว่างวันที่       เมาายน 2561 นายปองภพ  ศรีนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมูรณ์วิทยาคาร) ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการประชุประชาคมของชุมชนในเขตพื้นที่บริการ คือ บ้านหาดสองแคว หมู่ที่ 1  บ้านท่าสบก หมู่ที่ 2  บ้านหาดสองแควใต้ หมู่ที่ 4  และ บ่้านท่าเกวียน  หมู่ที่ 6 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และนำเสนอขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Read more

คุณชาญชัย พลีบัตร เลี่ยงอาหารกลางวัน

02-03-2018 Hits:811 information NEWS Super User

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 คุณชาญชัย พลีบัตร เจ้าของ บริษัท พลีบัตรก่อสร้าง จำกัด และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ได้อนุเคราะห์เลี้ยงอาหารกลางวัน แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหาดสองแควฯ อิ่มหนำสำราญไปตามๆกัน โรงเรียนฯใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ [ ภาพข่าว ] Read more

ร่วมงานการประกวดและนำเสนอผลงาน OBEC Awar…

30-01-2018 Hits:745 information NEWS Super User

30 มกราคม 2561 นายปองภพ ศรีนาดี ผู้ำนวยการโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ได้ร่วมในงานการประกวดผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Award)   >>ภาพข่าว>> Read more

วันเด็กแห่งชาติ

15-01-2018 Hits:772 information NEWS Super User

วันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนวัดหาดสองแคว(มบูรณ์วิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ภายใต้คอนเซพ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน คณะกรรมกรสถานศึกษา พ่อค้าคหบดี ผู้ปกครอง ร่วมงานอย่างมากมาย  Read more

อาสาสสมัครสาธารณสุข รพสต.หาดสองแคว ร่วมจ…

07-12-2017 Hits:717 information NEWS Super User

วันเสาร์ที่ 9 พ.ย.2560 ;; อาสาสสมัครสาธารณสุข ชุมชนบ้านท่าเกวียน บ้านหาดสองแควใต้ บ้านหาดสองแควเหนือ บ้านท่าสะบก ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาในการทำความสะอาด และกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้กับโรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมในกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการลที่ 9 อย่างพร้อมเพรียง Read more

สมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง…

08-11-2017 Hits:894 information NEWS Super User

โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต  2  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล  เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  สาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน  1  อัตรา  Read more

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ สหวิทยศึกษษวังสี…

07-09-2017 Hits:736 information NEWS Super User

7 กันยาายน 2560  นายปองภพ ศรีนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณืวิทยาคาร) ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ของสหวิทยาศึกษาวังสีทา ณ โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์์วิทยาคาร) โดยมีคุณครูจากโรงเรียนในสหวิทยาศึกษาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง Read more

ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

01-09-2017 Hits:720 information NEWS Super User

ส่วนพัฒนาเหมือง โรงงานปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย) จำกัด ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์กล้าไม้ และการเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม แก่นักเรียน ในช่วง "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" การนี้ยังได้ก่อสร้างเรือนเพาะชำ เพื่อใช้ในการอนุบาลกล้าไม้ให้กับโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) อีก 1 หลัง ทั้งนี้โดยการประสานงานของท่านผู้อำนวยการปองภพ ศรีนาดี ที่ต้องการให้ นักเรียน มีความผูกพันและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และต่อยอดความรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย Read more

อบรมเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร คิดทำตามคำพ่อ

20-08-2017 Hits:690 information NEWS Super User

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 คุณครูชไมพร วังเย็น ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมอบรม "เยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร คิดทำตามคำพ่อ" ณ สวนพฤกษศาสตร์พุแค ทั้งนี้เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งการอบรมนี้จะมีการอบรมต่อเนื่อง 3 ครั้ง ครั้งละ 2-3 วัน รวมการอบรมเป็นระยะแวละ 8 วัน Read more

วันภาษาไทย

31-07-2017 Hits:749 information NEWS

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนจัดงานวันภาษาไทย ให้นักเรียนแต่งกายชุดไทยเพื่อสืบสานประเพณีไทย การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร มีกิจกรรมมากมาย เช่น การละเล่นไทย Read more

โครงการมัคคุเทศก์ช้างน้อย รุ่นที่ 7 บริษ…

19-07-2017 Hits:767 information NEWS

โครงการมัคคุเทศก์ช้างน้อย รุ่นที่ 7 บริษัทปูนซีเมนต์ไทย แก่งคอย (จำกัด) วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ได้ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์และฝึกการเป็นมัคคุเทศก์๋ เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำและความกล้าแสดงออกของนักเรียน Read more

อบรมการอ่านการเขียนด้วยสื่อเทคโนโลยีระดั…

19-07-2017 Hits:837 information NEWS

  เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ครูธนิตา หาโพธิ์ทอง และครูศิริกานต์ โพธิ์คำ ได้เข้าร่วมอบรมการจัดกิจกรรมทักษะการคิดและเตรียมความพร้อมด้านการอ่านการเขียนด้วยสื่อเทคโนโลยีระดับชั้นปฐมวัย Read more

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู…

04-07-2017 Hits:688 information NEWS Super User

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ได้ต้อรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี นายปองภพ ศรีนาดี ผู้อำนวยกานโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี นายปองภพ ศรีนาดี ผู้อำนวยกานโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ให้การต้อนรับ Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC สหวิทยาศึกษาวังสี…

11-06-2017 Hits:719 information NEWS Super User

วันศุกร์ที่ 26 พ.ค. 2560 นายปองภพ ศรีนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสองแควฯ นำคณะครูและบุคลากรทาทงศึกษาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการข้่าราชครูและบุคลากร สหวิทยศึกษาวังสีทา ปีการศึกษา 2560 ที่โรงเรียนวัดเตาปูน โดยในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทาทงศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นการร่วมสร้างเครือข่ายชุมชนทางวิชาชีพของครูกลุ่มสาระต่างๆ ในสหวิทยาศึกษาวังสีทา Read more

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครู…

17-05-2017 Hits:958 information NEWS Super User

ด้วยโรงเรียนวัดหาดสองแควฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต  2    มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน      สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ [ ดาวน์โหลดรายละเอียด.]  [ ใบสมัคร ] Read more

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์

02-05-2017 Hits:758 information NEWS Super User

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดหาดสองแควฯ ได้ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตาม พันธกิจ (Mission) ขององค์กรและทำให้องค์กรมีการพัฒนาในระยะยาวได้ อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการ “การวางแผนกลยุทธ์” ซึ่งเป็น กระบวนการกำหนดเป้าหมายระยะยาวขององค์กร (Long Range Goals) การเลือกวิถีทาง (Means) เพื่อให้บรรลุ จุดหมายนั้น   Read more

คณะครูร่วมงาน อบต.ท่าคล้อ

09-04-2017 Hits:748 information NEWS Super User

เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2560 คณะครูโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ได้เข้าร่วมตัดสินกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยการนำทีมผู้ตัดสินของคุณครูจรัญ พิมพ์ศร ซึ่งทีมผู้ตัดสินของโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ประกอบด้วย คุณครูจรัญ พิมพ์ศร คุณครูภาณุรัตน์ ดีชื่น คุณครูสีม่วง ศรธรรมลี และคุณครูชไมพร วังเย็น  Read more

นายอำเภอแก่งคอยเดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำ…

08-04-2017 Hits:1022 information NEWS Super User

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560  นายเอกพร จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย เดินทางมาให้กำลังใจกิจกรรมจิตอาสา ของกลุ่ม"คนบ้านหาด" ซึ่งนำทีมโดยคุณจิรภัทร จันทราบุตร (ผู้ใหญ่โชค) และกำนันจุรีรัตน์ เล็กมณี กำนันตำบลท่าคล้อ รวมทั้ง ผู้นำชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน ตลอดจนบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (SCG) ในการทาสีอาคาร 017 ของโรงเรียนวัดหาดวองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร)   Read more

จิตอาสาไม่ได้มาเพราะโชคช่วย

07-04-2017 Hits:708 information NEWS Super User

ระหว่างวันที่ 1- 7 เมษายน 2560 คุณจิรภัทร จันทราบุตร (ผู้ใหญ่โชค) ได้เป็นแกนนำจิตอาสา เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ 360 องศา ของท่านผู้อำนวยการปองภพ ศรีนาดี เพื่อให้โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) เป็น โรงเรียนน่าอยู่ ห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ คุณครูเป็นมืออาชีพ  โดยในครั้งนี้ท่าน"ผู้ใหญ่โชค"ได้รวมพลจิตอาสาจากหลายหน่วยงานมาช่วยทาสีอาคารไม้แบบ 017 ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518  นับเป็นการร่วมมือร่วมแรงแบบภาคีเครือข่ายประชารัฐ อย่างแท้จริง Read more

คุณชาญชัย พลีบัตร มอบสีสำหรับทารั้วโรงเร…

07-04-2017 Hits:666 information NEWS Super User

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 คุณชาญชัย พลีบัตร เจ้าของ บริษัท พลีบัตรก่อสร้าง จำกัด และเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร)ได้มอบสีนำ้อย่างดี จำนวน 4 ถัง ให้กับโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม ของท่าน ผอ.ปองภพ ศรีนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ที่เร่งพัฒนาทั้งวิชาการ และบริบทของโรงเรียน และเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  Read more

ทีมฟุตบอล VIP แก่งคอย มอบข้าวสารและอุปกร…

17-03-2017 Hits:686 information NEWS Super User

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 "ผู้ใหญ่โชค" คุณจิรภัท  จันทาบุตร  พร้อมคณะทีมฟุตบอล VIP แก่งคอย และ ทีม VIP หาดสองแคว จัดแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรและได้ร่วมกันมอบข้าวหอมมะลิ คัดพิเศษ จำนวน 20 กระสอบ ,อุปกรณ์กีฬา,อุปกรณ์การเรียน แก่โรงเรียนวัดหาดสองแคว ฯ โดยมีนายปองภพ ศรีนาดี และคณะครุ ร่วมรับมอบในครั้งนี้ Read more

ระดมภาคีเครือข่ายร่วมปรับปรุงอาคารอนุบาล

05-03-2017 Hits:689 information NEWS Super User

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) นำโดย นายสมคิด สุทธิโป ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  นายจิรภัท  จันทาบุตร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 (กรรมการสถานศึกษาฯ)  สอบต.ทองรัก  ชัยเนตร์(กรรมการสถานศึกษาฯ) มาช่วยในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาลซึ่งได้ชำรุด ทั้งนี้เป็นไปตามวิสัยทัศน์การบริหารของนายปองภพ ศรีนาดี ในการพัฒนาบริบทให้เอื้้อต่อการจัดการเรียนรู้  Read more

คุณครูทัศนีย์ อินทศร พร้อมด้วยลูก-หลาน …

03-03-2017 Hits:738 information NEWS Super User

วันที่ 1 มีนาคม 2560 คุณครูทัศนีย์  อินทศร ข้าราชการบำนาญ พร้อมด้วยคุณอัจฉรีย์  อินทศร และ สิริกานต์  สมบุญคุณ ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนวัดหาดสองแควฯ โดยเมนูวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ และก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก งานนี้นักเรียนเวียนกันคนละ 2 รอบ Read more

ขอขอบคุณคณะผู้มีอุปการะคุณ"เลี้ยงอา…

26-02-2017 Hits:1163 information NEWS Super User

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ คณะผู้มีอุปการะคุณ จากอำเภอแก่งคอยได้เดินนทางมาเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) โดยุณวรากรณ์  ขวัญสุข  จากร้าน จ เชาวลิตจากการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนในครั้งนี้ได้สร้างรอยยิ้มกว้างๆและความประทับใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งประธานสภานักเรียนได้นำกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี Read more

คณะกรรมการที่ปรึกษา (พี่เลี้ยง) ติดตาม/ใ…

25-02-2017 Hits:736 information NEWS Super User

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา (พี่เลี้ยง) ชุด C 2 ไดออกติดตามและให้คำแนะนำในก่ารประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ประกอบด้วย ผอ.มนูญ ปิยะคิม ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2, ผอ.ไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง, ศน.อนุรักษ์ ระย้า ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 Read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 1/2560

18-02-2017 Hits:1101 information NEWS Super User

โรงเรียนวัดหาดสองแคว ฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายสมคิด สุทธิโป เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระในการแนะนำตัวของผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ คือ นายปองภพ ศรีนาดี /การวางนโยบายการบริหารสถานศึกษา / การหารือด้านการระดมทรัพยากร / ... Read more

รร.วัดหาดสองแควฯร่วมกิจกรรมกีฬา สพป.สบ.2

18-02-2017 Hits:723 information NEWS Super User

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายปองภพ ศรีนาดี นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขานรับนโยบายออกกำลังกายทุกวันพุธโดยกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ " รักพ่อ รักกัน รักสามัคคี" ของ สพป.สระบุรี เขต ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ครู และบุคลากรสำนักงานโดยใช้กีฬาเป็นสื่อสัมพันธ์ โดย นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ศึกษาธิการภาค ๑ กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด Read more

เยี่ยมบ้าน ประสานใจ

16-02-2017 Hits:766 information NEWS Super User

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายปองภพ ศรีนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคร) ได้นำคณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน "เยียมบ้านประสานใจ ร้อยใจ ร้อยรัก ร้อยเปอร์เซนต์" ซึ่งในการออกเยี่ยบ้านครั้งนี้เป็นกรเติมเต็ม Read more

กิจกรรมอยู่ค่าย พักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี

15-02-2017 Hits:943 information NEWS Super User

เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กองลูกเสือสามัญ และกองลูกเสือสำรอง โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ได้จัดให้มีการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ และลูกเสือสำรอง ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้กรดำเนินการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี Read more

ข่าวการศึกษา
Copyright © 2013. Hadsongkhaew school Rights Reserved.