^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

 

name pongpop

เว็บที่เกี่ยวข้อง

 

Login Form

 

สพป.สระบุรี เขต 2 ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่14  มิถุนายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ออกติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ซึ่งในการนี้ นายปองภพ ศรีนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำเสนอรูปแบบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ที่เน้นอาหารดี มีคุณภาพ นักเรียนได้รับประทานอย่างทั่วถึง อิ่ม อร่อย ได้สารอาหารอย่างเพียงพอ ครบ 5 หมู่

Copyright © 2013. Hadsongkhaew school Rights Reserved.