^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

 

name pongpop

เว็บที่เกี่ยวข้อง
Login Form

ประวัติพระครูสมบูรณ์ ศิลวัตร

ประวัติหลวงพ่อพระครูสมบูรณ์ ศิลวัตร

พระครูสมบูรณ์ศีลวัตร นามเดิม สมบูรณ์ ฉายา จิณฺณํโส นามสกุล จันทร์นิมิตร เกิดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2432 ตรงกับวันอังคาร เดือน 4 แรม 13 ค่ำ ปีฉลู ที่บ้านหาดสองแคว ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นามบิดา นายจับ นามมารดา นางทิพย์ จันทร์นิมิตร มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 5 คน ท่านเป็นบุตรคนที่ 1 เมื่ออายุได้ 30 ปี ได้ทำการอุปสมบทที่วัดวังกวาง ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2462 มีพระครูศีลโสภิต วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดลา(หลวงพ่อลา) วัดบ้านช่อง ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นพระกรรมวาจารย์ พระสมุห์แอ็ด วัดบ้านธาตุเหนือ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ท่านมาอยู่วัดแก่งคอย เมื่อปี .พ.ศ 2498 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งมาตามลำดับ เป็นเจ้าอาวาส พระปลัดฐานาเจ้าคณะหมวดพระอุปัชฌาย์ ท่านรับเลื่อนสมณะศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษเมื่อปี พ.ศ. 2466 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหาดสองแคว ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย

เมื่อปี พ.ศ. 2477 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลท่าคล้อ และพระครูสมบูรณ์ ศิลวัตรได้ก่อตั้งโรงเรียนวัดหาดสองแคว ขึ้นในบริเวณวัดหาดสองแคว

เมื่อปี พ.ศ. 2480 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์

เมื่อปี พ.ศ. 2487 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองค์การเผยแผ่ อ.แก่งคอย

เมื่อปี พ.ศ. 2498 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดแก่งคอย และเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย

เมื่อปี พ.ศ. 2511 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ

ท่านได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 เวลา 08.10 น. รวมอายุได้ 85 ปี 4 เดือน 5 วัน โดยพรรษารวม 56 พรรษา พระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 เวลา 16.30 น. ที่เมรุวัดแก่งคอย

Copyright © 2013. Hadsongkhaew school Rights Reserved.