Articles

ศิษย์เก่า ประถมศึกษาปีที่ 7 รุ่น 1 ปันน้ำใจให้น้องอิ่ม

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะศิษย์เก่่าประถมศึกษาปีที่ 7 รุ่นที่ 1 ได้มาจัดกิจกรรมดีๆ "ปันน้ำใจให้น้องอิ่ม" โดยนำอาหารเสริมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ มาเลี้ยงเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ศิษย์ปัจจุบัน ของโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ได้มีสุขภาพ พลานามมัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ จากการรับประทานอาหารที่มีคุณค่า นอกเหนือจากอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการที่โรงเรียนได้จัดให้เป็นประจำอยู่แล้ว  โดยการประสานงานของ